InfoNET hosting
IZAZOVNI TOBOGAN Izazivam te da otkriješ kroz moja VELIKA dva tunela koliko imam IZAZOVA za tebe a nakon njih moraš svladati stijenu za penjanje kako bi se brzo spustio niz dva tobogana do cilja. Ako želiš mogu ti organizirati razne natjecateljske igre za tebe i tvoju ekipu. Za tebe mogu izvesti 10 različitih oblika postavljanja.Kako bi sve to prošao moraš savladati moju dužinu od 10.25 metara,u širinu me lovi na 8.54 metra pa se popni na visinu od 5.69 metara.
previous previous
IZAZOVNI TOBOGAN Izazivam   te   da   otkriješ   kroz   moja   VELIKA   dva   tunela   koliko imam   IZAZOVA   za   tebe   a   nakon   njih   moraš   svladati   stijenu   za penjanje   kako   bi   se   brzo   spustio   niz   dva   tobogana   do   cilja.   Ako želiš   mogu   ti   organizirati   razne   natjecateljske   igre   za   tebe   i tvoju     ekipu.     Za     tebe     mogu     izvesti     10     različitih     oblika postavljanja.Kako   bi   sve   to   prošao   moraš   savladati   moju   dužinu od   10.25   metara,u   širinu   me   lovi   na   8.54   metra   pa   se   popni   na visinu od 5.69 metara.
InfoNET hosting