InfoNET hosting
TOMICA Na prvoj stanici ulazite ti i tvoja ekipa. TOMICA kreće na dugu vožnju u kojoj vi imate vremena za puno igranja. Morate proći kroz lokomotivu i vagone gdje vas čekaju prepreke iznenađenja i mini tobogan a kad to prođete dolazite u napušteni grad koji vam pruža puno prostora za skakanje i skrivanje. Cijela ta vožnja traje dužinom od 8.23 metra a razmak stanica je 6.1 metar. Vlakić TOMICA je visok 2.67 metara tako da u njega mogu djeca do 10 godina.
previous previous
TOMICA Na   prvoj   stanici   ulazite   ti   i   tvoja   ekipa.   TOMICA   kreće   na dugu   vožnju   u   kojoj   vi   imate   vremena   za   puno   igranja.   Morate proći    kroz    lokomotivu    i    vagone    gdje    vas    čekaju    prepreke iznenađenja    i    mini    tobogan    a    kad    to    prođete    dolazite    u napušteni   grad   koji   vam   pruža   puno   prostora   za   skakanje   i skrivanje.   Cijela   ta   vožnja   traje   dužinom   od   8.23   metra   a razmak   stanica   je   6.1   metar.   Vlakić   TOMICA   je   visok   2.67 metara tako da u njega mogu djeca do 10 godina.
InfoNET hosting