InfoNET hosting
VELIKI ALADDIN Čeka te velika avantura na ALADDINU gdje se moraš potruditi doletjet do vrha kako bi se uz pomoć duha hrabro spustio niz dvije staze. Duh mi je šapnuo kako sam narastao u dužinu 12.2 metra,u širinu 8 metara a ako pogledaš gore visok sam 9 metara.  
previous previous
VELIKI ALADDIN Čeka   te   velika   avantura   na   ALADDINU   gdje   se   moraš potruditi    doletjet    do    vrha    kako    bi    se    uz    pomoć    duha hrabro   spustio   niz   dvije   staze.   Duh   mi   je   šapnuo   kako   sam narastao    u    dužinu    12.2    metra,u    širinu    8    metara    a    ako pogledaš gore visok sam 9 metara.
InfoNET hosting